Sørlandsparken Rideklubb

Sørlandsparken Rideklubb ble stiftet i 2003 og har i utgangspunktet sin base på Epona Ryttersenter. Klubben er i praksis arrangør på stevner som holdes på Epona. På store og internasjonale stevner har Forbund og Epona det praktiske ansvaret for gjennomføringen. På mindre stevner er det klubben som arrangerer, og «låner» anlegget av Epona Ryttersenter. Klubben og Epona har arrangert store stevner både nasjonalt og internasjonalt. Klubben er tildelt prisen Årets Stevnearrangør flere år.All vår aktivitet skal bygger på følgende verdier:

- Idrettsglede

- Fellesskap

- Helse

- Ærlighet

- Dyrevelferd


Arbeidet i klubben skal baseres på:

- Frivillighet

- Demokrati

- Lojalitet

- Likeverd