Grønt Kort

Grønt Kort (GK) er krav for start på utvidede klubbstevner og oppover, og inngangsbilletten til lisenssystemet i rytterforbundet. På rytter.no skriver de dette om grønt kort:

"Norges Rytterforbund ønsker at alle konkurranseryttere skal ha nødvendige basiskunnskaper om hest, sikkerhet og reglement, og det er derfor et krav om Grønt Kort for å kunne starte på UK-stevner og oppover, og for å kunne løse rytterlisens. Det er rideklubben som har hovedansvaret for å tilrettelegge Grønt Kort-kurs for sine medlemmer. Ofte arrangerer også rytterkretsen kurs. Barn må ha med foreldre til de er fylt 16 år på Grønt Kort-kurs. Nedre aldersgrense er 8 år. Alle som går på kurs må ha Grønt Kort-boken. Den selges i Idrettsbutikken, sammen med KR1 – Konkurransereglementet. Det står i kursinvitasjonen om du må skaffe den selv eller om kursarrangøren har den."

Grønt Kort kurset består av følgende deler:

  • Forkurs som består av 2 digitale kurs (KR1 (del 1) og Sikkerhet og Hestekunnskap (del 2). Disse finner du på Min Idrett. 
  • Hovedkurs
  • Ridedelen, hvor du testes i ridning (kjøring) og håndtering av hest


Les mer om Grønt Kort her på rytter.no

Grønt Kort-kontakt ved Sørlandsparken rideklubb er sorlandsparkenrideklubb@gmail.com