Rytterstøtte

Postet av Sørlandsparken Rideklubb den 29. Mai 2017

Hei alle medlemmer :)

Det nærmer seg 15.juni som er fristen for første søknadsrunde om rytterstøtte.


Les dette nøye før du sender inn søknad:

Rytterstøtte gis til ryttere som representerer Sørlandsparken rideklubb. Følgende regler gjelder for søknad om rytterstøtte:

- Søknad sendes til klubbens mailadresse. sorlandsparkenrideklubb@gmail.com . Husk å beskrive hva søknaden gjelder og oppgi kontonr.

- Maks ramme for støtte etter søknad i 2017 er kr 70 000,-

- Styret behandler søknader to ganger i året.

- Søknadsfrister 1. halvår 15. 6. / 2. halvår - 15.12

- Dersom totalt søkt støtte overstiger rammen på 70 000,- vil utbetalingssatsene i andre søknadsrunde reduseres tilsvarende

- Maks rytterstøtte etter søknad er pr rytter i 2017 er satt til kr 5 000,- første året de er medlem og kr 7 000,- for ryttere som har vært medlem lenger

*) Med "meetingsstevner" skal det forstås stevner på bortebane med oppstalling. Gjelder D/L/E/FEI stevner

- Forutsetning for å søke støtte etter søknad er å ha vært medlem av klubben fra før årsskiftet 2016/2017

- Ordningen gjelder for 2017 og vil bli evaluert før neste årsmøte.


Det er forventet at ryttere som får støtte er gode forbilder og bidrar ekstra mye på dugnad på klubbens stevner.

Det legges opp til støtte både til elite og breddeidrett. Det budsjetteres ihht vedtatte satser i matrisen nedenfor.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.