Ny lov for Sørlandsparken rideklubb

Postet av Sørlandsparken Rideklubb den 5. Jan 2020

Det er kommet ny lovnorm fra Idrettsforbundet og Sørlandsparken rideklubb har med virkning fra 1.1.2020 fått ny lov. Dette innebærer ikke store endringer for oss; for det meste er det endring av ordlyd. En endring er imidlertid at vi fra 2020 ikke lengre trenger 2 revisorer som godkjenner regnskap, men at vi istedet skal ha en kontrollkomité med 2 medlemmer og 1 vara. NIF kommer med veiledning for hva som blir oppgaven til disse. Ny lov for Sørlandsparken rideklubb finnes her:

Lov for Sørlandsparken Rideklubb 2020.pdf

NY INNKALLING til årsmøte 2020 - Sørlandsparken rideklubb

Postet av Sørlandsparken Rideklubb den 28. Feb 2019

Sørlandsparken Rideklubbs medlemmer inviteres til årsmøte Torsdag 4. juni  kl 18.00 i kafeen på Epona Ryttersenter.

VIKTIG: For å kunne opprettholde smitteverntiltak og avstand, er det nødvendig med påmelding til møtet. Dette gjøres skriftlig på mail* eller ved å gi beskjed til Kristine J. på Facebook, sms (98037231) eller muntlig om at du kommer. Påmelding kan skje inntil 1 time før møtet. 

Det blir ikke delt ut fysiske eksemplarer av årsmøtedokumentene i år, vi ber dere ha dette tilgjengelig på mobil/pc eller ha det printet ut selv. 

Det er kun medlemmer som er friske og symptomfrie som har anledning til å komme. 

*) sorlandsparkenrideklubb@gmail.com


Vel møtt!

Hilsen Styret


Agenda: Ågenda årsmøte 2020_nytt årsmøte.pdf

Sakspapirer: Årsmøtedokumenter 2020_nytt årsmøte.pdf.

Postet av Sørlandsparken Rideklubb den 12. Mar 2018

Velkommen til årsmøte i kafeen på Epona Ryttersenter :)


Innkalling oppslag årsmøte 2019.pdf

Årsmøtedokumenter SØRL 2019.pdf

Velkommen til medlemsmøte!

Postet av Sørlandsparken Rideklubb den 27. Feb 2018

Sørlandsparken Rideklubbs medlemmer inviteres til medlemsmøte mandag 26. august kl 19.30 i kafeen på Epona Ryttersenter. Det blir enkel servering. 


Vel møtt
Hilsen Styret
*) epost: sorlandsparkenrideklubb@gmail.com


Rytterstøtte

Postet av Sørlandsparken Rideklubb den 29. Mai 2017

Hei alle medlemmer :)

Det nærmer seg 15.juni som er fristen for første søknadsrunde om rytterstøtte.


Les dette nøye før du sender inn søknad:

Rytterstøtte gis til ryttere som representerer Sørlandsparken rideklubb. Følgende regler gjelder for søknad om rytterstøtte:

- Søknad sendes til klubbens mailadresse. sorlandsparkenrideklubb@gmail.com . Husk å beskrive hva søknaden gjelder og oppgi kontonr.

- Maks ramme for støtte etter søknad i 2017 er kr 70 000,-

- Styret behandler søknader to ganger i året.

- Søknadsfrister 1. halvår 15. 6. / 2. halvår - 15.12

- Dersom totalt søkt støtte overstiger rammen på 70 000,- vil utbetalingssatsene i andre søknadsrunde reduseres tilsvarende

- Maks rytterstøtte etter søknad er pr rytter i 2017 er satt til kr 5 000,- første året de er medlem og kr 7 000,- for ryttere som har vært medlem lenger

*) Med "meetingsstevner" skal det forstås stevner på bortebane med oppstalling. Gjelder D/L/E/FEI stevner

- Forutsetning for å søke støtte etter søknad er å ha vært medlem av klubben fra før årsskiftet 2016/2017

- Ordningen gjelder for 2017 og vil bli evaluert før neste årsmøte.


Det er forventet at ryttere som får støtte er gode forbilder og bidrar ekstra mye på dugnad på klubbens stevner.

Det legges opp til støtte både til elite og breddeidrett. Det budsjetteres ihht vedtatte satser i matrisen nedenfor.